Searching...
Jul 16, 2017

當你的年齡越來越大,「這些事」才是最重要的!每一個 都講到心坎上了…當你的年齡越來越大,當你做什麼事情越來越力不從心,當你覺得一切好像都不再那麼重要時,有些東西,反而對此時的你而言,才是最最重要的。 

究竟是甚麼呢?
  

豆漿 

比飲料重要  

   雜糧麵包 

比蛋糕重要 

   


番薯 

比燉肉重要 

   


走路 

比開車重要 

   

快樂 

比業績重要 

  
  

運動 

比按摩重要 

  

讀書 

比麻將重要 

  
寬容 

比美容重要 

  
  

朋友 

比老闆重要 

  
  

平日 

比節日重要 


健康 

比什麼都重要!

看完是不是很有感觸呢~ 


快分享給你愛的人吧!X

记得Like 我们

已经Like了就点 x

 
私隐权政策