Searching...
Sep 15, 2017

《紅棗枸杞蒸雞》原來加點這個~~味道好吃到不得了~~紅棗枸杞蒸雞  

  
原料 

雞肉 (500克) , 大紅棗 (2粒), 枸杞(20粒), 紅蔥頭 (適量), 生薑 (適量), 蔥花 (適量), 食鹽 (適量), 生抽 (適量), 蠔油 (適量), 生粉 (適量),招興酒(適量),  


 
步驟 

1 1)雞肉洗凈剁塊備用 

  

2)紅棗枸杞切碎備用。 

  

3)紅蔥頭和生薑拍碎。 

  
4)將生薑和蔥頭倒入雞肉內。 

  

5)枸杞和紅棗碎倒入雞肉內。 6)加生抽、蠔油、食鹽、生粉拌勻,醃20分鐘。 

  

7)醃好的雞肉放入燒開的蒸鍋,蒸十五分鐘關火,再虛蒸三分鐘撒蔥花即可。    

8)大功告成 

 
私隐权政策