Searching...
Apr 21, 2022

身為畫畫苦手,面對孩子要你畫圖總是苦惱不已?快來試試這10個超簡單的插畫教學吧。

  
家裡有孩子的家長,當自己是畫畫苦手,卻又要面對孩子要求自己畫畫的時候真的很苦惱...別擔心! 
 
這次就要教大家利用基本的圖形來畫出 10 種可愛的插畫,不管是畫給孩子,又或者是陪著孩子一起畫絕對都可以派上用場!


 
 
1、獅子

  
 

2、牛 

  
 

3、狗狗

  
 

4、貓咪

  
 5、金魚

  
 

6、猴子

  
 

7、螃蟹

 
 
  
8、小鳥

 
 


 
9、蝸牛

  
 

10、母雞

  
 
 
私隐权政策