Searching...
Aug 1, 2016

不用再花钱买作业了! 9个免费打印儿童作业 / 教科书的网站 !帮你省下一笔钱!
 在此为父母们提供9个可以免费打印小孩子作业的网站,有学习英文的、学习写中文字的、彩色的等等,父母若在家有打印机Printer的话,可以打印出来,不用花钱,就能让孩子们通过这种方法来学习各类作业啦~  

  
  


 
 
   
     
  


 
  

 
    

  

  
  


  
  你可能想看的

超有用注意力训练
http://www.sharetify.com/2014/09/blog-post_25.html

超齐全!92个学习网站列表!国外孩子都在用这些!
http://www.sharetify.com/2015/04/92.html 


你必须跟孩子聊的10个问题,你的孩子会感激你的!
X

记得Like 我们

已经Like了就点 x

 
私隐权政策